Mapa strony | Newsletter

Linki

Dział Linki został stworzony bu umożliwić Państwu prowadzenie szerokiej kwerendy w zakresie materiałów związanych z prawem lub historią. Znajdujące się w nim odnośniki można podzielić na siedem kategorii.

Pierwsza to linki do stron urzędów, organizacji międzynarodowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Na tych stronach znajdą Państwo informacje o aktualnych problemach prawnych, a zwłaszcza funkcjonowaniu pogranicza prawa i polityki. Przedmiotowe witryny często zawierają interesujące materiały źródłowe, takie jak teksty aktów normatywnych, czy też orzecznictwo poszczególnych sądów i trybunałów. Podobne materiały źródłowe zawierają strony w dziale Informacja Prawnicza.

Kategoria druga, czyli linki do stron korporacji, stowarzyszeń i organizacji prawniczych pozwolą Państwu na uzyskanie informacji traktujących o problemach wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych w Polsce i na świecie.

Kategoria trzecia to uczelnie, oraz towarzystwa i instytucje naukowe. Materiały zawarte w odnośnych serwisach pozwalają na zapoznanie się z obecnym stanem badań naukowych w poszczególnych dziedzinach.

Linki do stron archiwów, bibliotek oraz internetowych bibliografii (kategoria czwarta) umożliwią Państwu kontynuowanie poszukiwań źródeł i literatury przedmiotu. Zwłaszcza strony bibliotek dają możliwość korzystania z rozmaitych wyszukiwarek pozycji bibliograficznych, a także otwierają dostęp do zdigitalizowanej części ich zasobów.

Kolejna kategoria – Biblioteki Cyfrowe, umożliwi Państwu dostęp do nieprzebranych zbiorów elektronicznych publikacji naukowych.

Kategoria szósta, czyli strony dla historyków zawiera odnośniki do stron traktujących o wszystkich aspektach minionych dziejów. Strony te mają różny poziom merytoryczny, część z nich jedynie popularyzuje wybrane zagadnienia historyczne, część posiada w pełni walor naukowy.

Wreszcie ostatnią kategorią są instrumenty umożliwiające przeszukiwanie tzw. ukrytego Internetu. Ukryty Internet (głęboki Internet) jest to część zasobów sieciowych niewidoczna dla zwykłych przeglądarek. Jeśli liczyć w bajtach, zawiera on kilkaset raz więcej informacji niż Internet do powszechnego użytku. Większość tych zasobów stanowią specjalistyczne bazy danych i dokumentów elektronicznych, a także archiwa bardzo cennych materiałów źródłowych i referencyjnych. Strony internetowe z tymi materiałami nie są zazwyczaj indeksowane przez zwykłe wyszukiwarki. Odnośniki do tych ogromnych zasobów są kompletowane, kwalifikowane i ewidencjonowane przez wyspecjalizowanych redaktorów, zaś katalogi są często jedyną „bramą”, przez którą można dotrzeć do zasobów wielokrotnie większych, niż te dostępne powszechnie.