Mapa strony | Newsletter

Witamy na stronie Temida i Klio – Historia Prawa

Niniejsza witryna poświęcona jest historii prawa w najszerszym rozumieniu tego pojęcia, obejmującym zarówno historię ustroju państwowego, administracji i prawa administracyjnego, prawa sądowego, jak również dzieje prawa międzynarodowego, historię doktryn politycznych i prawnych oraz nauki prawa (jurysprudencji).

W zamyśle autorów serwis ten ma pełnić rolę swoistej internetowej biblioteki historyczno – prawnej. Główną intencją twórców jest ułatwienie poszukiwań książek i artykułów traktujących o wybranych problemach objętych wskazaną wyżej tematyką. W tym celu opracowaliśmy elektroniczną bibliografię oraz wyszukiwarkę umożliwiającą jej sortowanie.

Celem poszerzenia możliwości kwerendy i dotarcia do poszukiwanych materiałów stworzyliśmy obszerny dział linków. Zawiera on odnośniki do szerokiego spektrum polskich i zagranicznych stron o tematyce prawniczej, prawnej oraz historycznej.

Łatwiejszemu dotarciu do pożądanej literatury służy także dział Księgozbiór. Znajdują się w nim książki i artykuły traktujące o historii prawa, co do których publikacja jest możliwa ze względu na wygaśnięcie na nich majątkowych praw autorskich.

Pozyskanie nowszych pozycji książkowych ma ułatwić dział e-Księgarnie.

W celu uzyskiwania informacji o aktualizacjach strony prosimy zapisać się do naszego newslettera.

Mając nadzieję, że zawartość strony okaże się przydatna dla Internautów życzymy wszystkim owocnych poszukiwań.